Бич барабана 71371520

Бич барабана Massey Ferguson 71371520